Jag använder mig även av metoden EFT (Emotional Freedom Techniques), som är en väldokumenterad metod
som hjälper dig att bli fri från jobbiga känslor som hindrar dig på olika sätt. Här fokuserar jag mest på rädslor och fobier.
Om det passar och behövs så kan jag kombinera EFT och frekvensutrustningen som även den balanserar dig fast på ett annat sätt.

 

Samtidigt som du går hos mig kommer du att lära dig att använda denna metod för självhjälp i vardagen.

Ett verktyg som du kommer ha med dig resten av livet.

 

Jag har tagit emot klienter i 10 år där jag främst använde mig av EFT-metoden och

har sett fantastiska resultat genom åren.

Rädslor och fobier


Många av oss går omkring med rädslor som hindrar oss på olika sätt, helt i onödan. Det kan

t ex vara rädsla för att tala inför människor, eller fobier som till exempel social fobi, agorafobi eller annan fobi.

 EFT har visat sig vara en väldigt effektiv metod med goda och varaktiga resultat. Samtidigt är metoden varsam och du behöver inte utsätta dig för det du är rädd för. Under behandlingen kommer du att känna hur rädslan klingar av, ibland går det snabbt och ibland tar det lite längre tid.

 

Om du känner stark rädsla för något eller om det till och med är så illa att du har utvecklat en fobi mot något,

så lever du inte det liv du skulle kunna göra. Det begränsar dig och du går miste om tillfällen och möjligheter som

skulle berika ditt liv och utveckla dig som människa.


EFT har visat sig vara ett kraftfullt verktyg när det gäller att bli fri från rädslor och fobier av olika slag.

Och det bästa av allt är att du inte behöver utsätta dig för det som du är rädd för under behandlingen

(som i till exempel KBT-behandling), utan du behöver bara ta kontakt med känslan genom att tänka på det obehagliga.


Samtidigt tar vi hand om känslorna som kommer genom att knacka lätt på akupunkturpunkter.

Undan för undan ändras nu känslorna och rädslan släpper taget om dig. 

Behandlingen befriar dig från sjukliga rädslor men påverkar inte dina naturliga, sunda överlevnadsinstinkter.

Exempel på rädslor:

Rädsla för att gå till tandläkaren
Rädsla att tala inför människor
Rädsla för att inte duga till
Prestationsångest
Förlossningsrädsla
Mörkerrädsla
Flygrädsla
Höjdrädsla
Hundrädsla
Allmän oro

Exempel på fobier:

Social fobi
Agorafobi (fobi för offentliga platser)
Hypokondri (Inbillningssjuka)
Tandläkarskräck
Sprutfobi
Ormfobi
Spindelfobi 

Förutom att du får hjälp av en utbildad terapeut med att hitta in till kärnan
av problemet
och bli fri från det, får du samtidigt lära dig en metod som du kan använda

i situationer där du känner dig nervös, orolig eller rädd. 


Knackandet gör dig lugn och är ett effektivt verktyg som du bär med dig hela livet.

Hur EFT fungerar

Det är inte helt lätt att förklara EFT, då metoden är ganska okänd i Sverige och att EFT fungerar och bygger på, för de flesta av oss, ett nytt sätt att se på vår kropp, våra känslor och hur vi fungerar. Det som kommer närmast och de flesta känner till är akupunktur eller akupressur men med EFT använder man inga nålar. Istället använder man fingrarna.

 


EFT är lugnande

EFT fungerar enkelt förklarat som en stressreducerande metod där man med fingrarna knackar på olika akupunkturpunkter på kroppen. När punkterna stimuleras skickas lugnande signaler till hela ditt system och du slappnar av. Samtidigt som du knackar fokuserar du på ditt problem som efter ett antal ”knack-rundor” minskar eller försvinner helt. Bakom våra problem finns ofta negativa känslor och det är de vi adresserar och neutraliserar med EFT. Med EFT adresserar vi alltså orsaken till problemet, inte problemet i sig. När orsaken är löst försvinner också problemet.

 


EFT är en enkel metod

Metoden i sig är enkel och du kan faktiskt lära dig att knacka på egen hand och behandla dina små vardagsproblem som stress, nervositet, irritation mm. Det finns en gratis eft-manual på svenska att ladda hem för dig som vill sätta dig in i metoden och lära dig på egen hand. Men när det gäller mer komplexa problem som ätstörningar och fobier rekomenderar jag att du, åtminstonne till en början, tar hjälp av en erfaren EFT practitioner/terapeut som hjälper dig att hitta in i kärnan av problemet. Annars är det lätt att du bara skrapar på ytan och det finns då risk för att problemet kommer tillbaka eller att du inte får den effekt du hade hoppats på.

 


EFT och forskning

Det har forskas en del om EFT och om du vill fördjupa dig i den och hur EFT fungerar finns det mer information om forskning här.

 


Varför borde jag testa EFT?

EFT måste upplevas för att det är så annorlunda och kan vara svårt att föreställa sig att det kan hjälpa.


EFT fungerar på de allra flesta och har ofta en förbluffande snabb effekt. Därför är behandlingen/terapin inte så kostsam i jämförelse med traditionella terapier där det ofta behövs år av behandling.


Med EFT behövs oftast bara ett mindre antal sessioner. Hur många är svårt att säga och beror på hur komplext ditt problem är och att vi människor alla är olika.


När du går till en erfaren EFT practitioner för att få hjälp med ditt problem, lär du dig samtidigt metoden och får på så vis med dig ett effektivt verktyg för resten av livet.

Inga mediciner, droger eller kirurgiska ingrepp ingår i behandlingen och metoden är ofarlig.


EFT fungerar oftast när ingenting annat gör det. Det är värt att prova!

EFT och kusinerna EmoTrance och TAT (Tapas Acupressure Technique), som jag också använder mig av när det passar, går alla under samlingsnamnet Energipsykologi. På Center För Energipsykologis hemsida kan du läsa mer om EmoTrance och TAT

 

 

 EFTs historia – bygger på en urgammal kunskap

Här har beskriver jag lite kort EFTs historia för dig som är nyfiken. De moderna meridianterapierna, där EFT ingår, bygger på en 5000-årig kunskap om energibanor i kroppen, sk. meridianer, och genom att sätta nålar i huden längs dessa energibanor och stimulera dem, kunna hjälpa kroppen att läka sig själv.

 

Kinesiologin grundas på 1960-talet

Men EFTs historia börjar väl i vår moderna tid då en kiropraktor vid namn Dr George Goodheart i början/mitten av 1960-talet utvecklade muskeltester, ett slags svar från kroppen var problemet sitter i kroppens energisystem. Han är Kinesiologins grundare.Kinesologin förklaras för allmänheten i ”Touch for Health”

I början/mitten av 1970-talet publiceras ”Touch for Health” av kiropraktorn John Thie. Detta är den första manualen för allmänheten, där kinesologin förklaras och beskrivs som en självhjälpsteknik för att stärka sitt energisystem.

 


Amerikansk psykolog gör två banbrytande upptäckter

I slutet av 1970-talet gör psykologen Roger Callahan av en slump denna upptäckt som senare kommer att utvecklas till en metod han kallar TFT. Callahan som nyligen hade utbildat sig inom Tillämpad Kinesiologi och lärt sig om meridianernas olika kopplingar till olika organ, bad sin klient som hade svår vattenfobi, (och gick i terapi hos Callahan sedan många år för detta), att knacka under ögat när hon denna dag kom till honom och klagade på magont. Efter en stunds knackande sa hon plötsligt; – Det är borta! – Det magonda? undrade Callahan. – Nej, min rädsla för vatten! Hon sprang ut till poolen som fanns utanför Callahans mottagning, stoppade fötterna i vattnet och var inte rädd på något sätt. Den dagen upptäckte Callahan att man kunde knacka på meridianpunkter och komma åt svåra rädslor. Han började experimentera med detta och tog fram olika algoritmer för olika problem och kallade senare sin metod för Thought Field Therapy, TFT.

Han upptäcker också orsaken till det vanligt förekommande problemetterapiresistens (alltså att man i behandlingen ”fastnar” och inte kommer vidare) och hittar en metod att behandla detta så att klienten kan bli hjälpt med sitt ursprungliga problem.

 


EFT föds i början av 90-talet

Gary Craig, en Stanford ingenjör, utbildar sig för Callahan och utvecklar en varaint av TFT som alla lätt kan lära sig utan att behöva känna till olika algoritmer för olika problem som han kallar EFT, Emotional Freedom Techniques. Genom att knacka på ett visst antal akupunkturpunkter samtidigt som man fokuserar på problemet blir man fri från det. Han experimenterar med att använda EFT på olika sorters känslomässiga problem och även fysiska smärtor med väldigt goda resultat. Han vill att alla ska ha tillgång till denna kunskap och 1997 sprider han EFT till världen bl a genom att skapa en gratis EFT manual. Den svenska översättningen kan laddas ned gratis här.

Gary Craigs teori bakom EFT är följande: ”Orsaken till alla obehagliga känslor är ett avbrott i kroppens energiflöde”

Under tiden och fram till idag har olika tekniker utvecklas som bl a EmoTrance och TAT (Tapas Acupressure Technique), vilka baseras på bl a Callahans metoder och upptäckter.