Om frekvensmedicin

VAD ÄR FREKVENSMEDICIN OCH BIOFEEDBACK?

Frekvensmedicin är ett samlingsnamn för metoder som undersöker och balanserar en människas eller djurs energisystem så att kroppen kan självläka. Biofeedback, bioresonans och energimedicin ingår här.

Biofeedback används omfattande inom vården även i Sverige.
Välkända instrument som mäter statusen på olika organ och system i kroppen är tex EKG
som mäter hjärtats elektriska aktivitet.


Exempel på biofeedbackenhet som ger impulser och tränar kroppen är
TENSmaskinen som även den används inom vården.

Efter över 75 års forskande på området har dessa program

blivit väldigt sofistikerade.

QUEX ED/EDUCTOR och lillasyster QUEX S/SCIO finns tillgängliga i hela världen och är en av de mest avancerade quantum biofeedback utrustningar som finns. I vissa länder används denna enhet även inom hälsovården, men dit har vi inte kommit ännu
i Sverige. Detta är framtidens medicin och jag hoppas att den accepteras även inom den svenska sjukvården.

Professor Nelson, uppfinnaren av quantum biofeedback-utrustningen QUEX-ED som jag använder, har kombinerat flera kända metoder av biofeeedback och stressreduktion och skapat ett kraftfullt datorbaserat program som både läser av kroppen och sänder balanserande frekvenser till områden i kroppen som behöver det.